TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tại Tinh Bột Xanh, giá trị từng hạt gạo được tôn vinh và trân trọng.